Bình lưu điện Cửa cuốn Saffedoor

Liên hệ

Bình lưu điện Cửa cuốn Saffedoor sử dụng nhằm mục đích dự trữ nguồn điện năng chuyên dùng riêng cho cửa cuốn. Trong trường hợp mất điện, bị cắt điện, điện áp thiếu ổn định tại hệ thống điện sinh hoạt. Nếu muốn vận hành đóng mở cửa tự động bằng điều khiển, thiết bị này chính là cứu cánh.